Over mij

Twintig jaar heb ik gewerkt als maatschappelijk werker. Voornamelijk met mensen met een kwetsbaarheid; een (verstandelijke) beperking, een chronische ziekte, een scheiding, overlijden, hechtingsproblematiek en ook verlies en dus rouw... 

Het werd mij steeds meer duidelijk (mede door eigen verlieservaringen) dat  verlies erkend en (liefdevol) omarmd mag worden, om vervolgens verder te kunnen in het 'Land van Rouw'. Het 'aankijken' van het verlies met alle emoties, gevoelens en gedachten die daar bij komen kijken, is het proces dat we Rouwen noemen. Als emoties en (complexe) gevoelens niet worden gezien en/of erkend, gaan ze  'ondergronds' en komt het op een andere manier tot uiting. Of vele jaren later..

De processen die ontstaan bij een verlies, worden op veel verschillende manieren doorlopen en ervaren. Niet één rouwproces is gelijk. 

Dat rouwen ook te maken heeft met hechting, coping, liefde en erkenning waren inzichten die mij raakten en hebben er toe geleid dat ik me wilde gaan specialiseren in het vakgebied Verlies en Rouw.

Tijdens deze reis (Opleiding Verlieskunde, Opleiding voor Rouw-en verliesbegeleiding LSR en Meander Uitvaartzorg) heb ik mezelf goed leren kennen. Het heeft me gevormd. En dit is nodig om ook de ander te kunnen zien en te begeleiden.

Momenteel volg ik het 2e jaar van een Energetische opleiding. Dit leert mij om nog meer te leven vanuit mijn ZIJN, te helen en dát aandacht te geven wat (nog) in de schaduw aanwezig is.  Alles mag er zijn en alles mag gezien worden!

Mijn ZIJN wordt gevormd door mijn hooggevoeligheid. Mijn LIEFDE voor mijn man en mijn gezin, kleuren, muziek, bloemen, de zee, het strand, vogeltjes, verhalen en de Wadden. Ik ben te typeren als een organisator, initiatiefnemer en vind het fijn om te werken met rituelen. Ik ben bevlogen en laagdrempelig. Woorden die mij verder typeren zijn: Liefde, Licht, Verbinding en Bezieling.

Door mijn Zijn, mijn (werk)ervaring en met mijn professionele kennis reis ik graag een stukje met je mee in het Land van Rouw. 

Je bent welkom met alles wat er is!