Voor wie

Iedereen is welkom, met name mensen die te maken hebben (gehad) met:


 • Overlijden (recent of langer geleden of jong-ouder verlies)
 • gezinnen met een ernstig zieke ouder of een ouder die overleden is.
 • Levend verlies, chronische rouw (ouders van een kind met een beperking)
 • Kinderen en jongeren die te maken hebben met verlies.
 • Fysieke beperkingen door ziekte of ouderdom (zoals dementie, MS, NAH).
 • Mensen met een verstandelijke beperking die te maken hebben met een verlies door overlijden.
 • Gezinnen waar een gezinslid met een verstandelijke beperking begeleiding nodig heeft bij het overlijden van een gezinslid. (ook tijdens ziekte en periode voor het overlijden en/of in de week van de uitvaart)
 • Gewijzigde gezondheid van partner, kind, ouder, broer of zus (gezinsgesprekken zijn ook mogelijk)
 • relatiebreuk/echtscheiding
 • Onvervulde verlangens en dromen (kinderwens)
 • Door tegenslagen in het leven, verlies van zelfvertrouwen, innerlijke kracht, of uit contact met je intuïtie.
 • Scholen, bedrijven, organisaties die te maken hebben met overlijden van juf, kind, meester, leerling, ouder, werknemer, collega..
 • Tevens geef ik workshops, trainingen en voorlichting over Rouw en Verlies aan (gebieds-)teams, bedrijven, scholen, verenigingen, kerkelijke gemeenten en organisaties waar Rouw en Verlies een thema is.
 • Coachen van professionals en vrijwilligers die te maken hebben met cliënten/patiënten in Rouw